کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 5
4. استناد و نقش آن در شرکت در جرم

دوره 14، شماره 53، بهار 1390

احمد حاجی ده آبادی


5. حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی

دوره 12، شماره 50، پاییز 1388

سیدمحمد هاشمی؛ مجتبی همتی؛ حسن اسماعیل زاده