موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
تعداد مقالات: 34
26. تاثیر متقابل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 353-381

10.29252/lawresearch.22.86.353

فرید محسنی؛ رضا انصاری


29. بزه‌دیده شناسی قضایی (قانونی)

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 215-242

10.22034/jlr.2019.161544.1292

عباس شیری ورنامخواستی


30. تحلیل پدیده حیوان آزاری در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 113-136

10.22034/jlr.2018.113118.

محمد محسنی دهکلانی؛ علی رضانژاد


31. نظریه‌ی فعالیت مجرمانه‌ی مشترک در پرتو آراء دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق

دوره 21، شماره 82، تابستان 1397، صفحه 253-282

10.22034/jlr.2018.109607.1053

سیدعلیرضا میرکمالی؛ محمد پورمازار؛ محمد رضا نریمانی زمان آبادی


34. اقتصاد سیاسی بزه کاری دولت در نظام اقتدارگرای فراگیر

دوره 20، شماره 80، زمستان 1396، صفحه 113-133

10.22034/jlr.2018.111903.1061

مهدی پروینی؛ نسرین مهرا