نویسنده = سعیدرضا ابدی
نقش حقوقی مالیات بر محیط زیست در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.228711.2310

محسن ایزدگشب؛ سعیدرضا ابدی؛ مجتبی قاسمی


نظام حداقل مزد در حقوق کار ایران و ایالات متحده امریکا

دوره 13، شماره 52، آذر 1389

سعیدرضا ابدی؛ وحید آگاه


مسئولیت دولت نسبت به تحقق حقوق بنیادین کار در ایران

دوره 13، ویژه نامه شماره 3، آذر 1389

سعیدرضا ابدی