کلیدواژه‌ها = اعسار
خیار اعسار؛ باز تعریف فقهی و حقوقی خیار تفلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.232274.2538

محسن واثقی؛ محمد مهریار؛ سیده فاطمه هاشمی