کلیدواژه‌ها = تحلیل اقتصادی حقوق
تحلیل اقتصادی تکمیل قراردادها در جریان دادرسی در پرتو حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.29252/jlr.2021.222360.1932

محمد جوان مفرد؛ حسن بادینی


حقوق اقتصادی

دوره 18، شماره 70، شهریور 1394، صفحه 31-55

عباس قاسمی حامد