کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
«ملاحظه» یا «مراعات» مصلحت موکل از سوی وکیل در حقوق ایران و انگلیس

دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، اسفند 1401، صفحه 119-152

10.52547/jlr.2023.229882.2398

محمد امینی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ داوود نصر


تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران

دوره 20، شماره 78، شهریور 1396، صفحه 39-55

یداله دادگر؛ رضا خودکار


حقوق جنایی و جرم‌شناسی در آیینه «کتابچه‌ی قانونیِ کُنت»

دوره 16، شماره 61، خرداد 1392

مهرداد رایجیان اصلی