کلیدواژه‌ها = سازمان جهانی تجارت
تعداد مقالات: 4
2. خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت

دوره 22، شماره 85، بهار 1398، صفحه 121-146

10.29252/lawresearch.22.85.121

حاتم صادقی زیازی (نویسنده مسئول)؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ مهدی علیزاده


3. اندیشه آزادسازی مبادلات تجاری و ظهور رویکردهای زیست‌محیطی

دوره 17، شماره 68، زمستان 1393

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی


4. معیارهای تعیین بار اثبات دعوی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت

دوره 15، شماره 59، پاییز 1391

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ فرزاد مهرانی