کلیدواژه‌ها = پیشگیری
پیشگیری از جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.224116.2016

امیر کیانی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی