کلیدواژه‌ها = تعارض قوانین
تعداد مقالات: 5
1. ارتباط میان حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی در آینة رویة دیوان بین‌المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1397

10.22034/jlr.2018.128502.1158

سپنتا مجتهدزاده؛ شهرزاد نبی


4. قواعد حل تعارض مربوط به "کودکان"در حقوق انگلیس

دوره 12، شماره 50، پاییز 1388

سید فضل ا... موسوی؛ سیدمهدی موسوی


5. محدودیت های اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین

دوره 9، شماره 44، زمستان 1385

حمیدرضا نیکبخت