کلیدواژه‌ها = حقوق مالکیت فکری
ارزیابی شروط خاص قراردادهای استفاده از بازارگاه‌های دروازه‌بان از منظر حقوق رقابت درون‌پلتفرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.48308/jlr.2024.232298.2537

ابراهیم رهبری؛ آرین مسعودی تفرشی


آثار کووید 19 بر حقوق مالکیت فکری

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 261-290

10.29252/jlr.2022.226838.2176

ستار زرکلام


تحلیل اعتبار شرط عدم رقابت در قراردادهای کار

دوره 17، شماره 65، خرداد 1393، صفحه 187-212

ابراهیم رهبری؛ نجمه کاظمی آهوئی


تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فناوری

دوره 14، شماره 55، آذر 1390

میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری