کلیدواژه‌ها = تفسیر
ارزیابی پویایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.229457.2367

حسن وکیلیان؛ جواد یحیی زاده


سنجش عقل تفسیری

دوره 15، شماره 58، شهریور 1391

کامران آقایی