کلیدواژه‌ها = شورای امنیت
پارادایم رفتاری شورای امنیت در مقابله با تروریسم در بستر ماده 51 منشور؛ از القاعده تا داعش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.230509.2447

حمیدرضا اکبرپور؛ شهاب شریفی؛ الماس اسلامی


بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان‌ملل متحد

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 11-40

10.29252/jlr.2022.221941.1911

سعید رجبی؛ سید باقر میر عباسی؛ سهراب صلاحی


بیماری همه‌گیر کرونا و صلح و امنیت بین‌المللی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 181-200

10.22034/jlr.2020.185129.1660

محمد حسین رمضانی قوام آبادی


کارآیی حق وتو در پیشگیری از نقض حقوق بشر با تاکید بر مناقشه فلسطین

دوره 20، شماره 78، شهریور 1396، صفحه 107-130

عبدالصمد دولاح؛ میرشهبیز شافع


اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت

دوره 20، شماره 78، شهریور 1396، صفحه 233-258

عبدالله عابدینی