کلیدواژه‌ها = مخاصمات مسلحانه
وضعیت حقوقی آوارگان داخلی در حقوق بین الملل

دوره 26، شماره 104، بهمن 1402، صفحه 367-393

10.52547/jlr.2023.185141.1674

ارغوان قبادی لنگرودی؛ فاطمه کیهانلو


صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات جنگی در اوکراین

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 247-272

10.22034/jlr.2020.184699.1548

پیمان نمامیان؛ منوچهر توسلی نائینی


مزدوری در نظام حقوق بین الملل

دوره 17، شماره 67، آذر 1393، صفحه 67-104

سیدعلی هنجنی؛ علی نواری