کلیدواژه‌ها = تحلیل اقتصادی
رویکردهای اقتصادی به تفسیر متون و مقایسه آن‌ها با دیدگاه‌های اصالۀ‌الظهوری و مقاصدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.52547/jlr.2023.226900.2186

سیدعلیرضا شکوهیان؛ مجتبی قاسمی


تحلیل اقتصادی قاعده «عدم مسئولیت» در حوزه حقوق پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.52547/jlr.2023.226225.2120

عباس قاسمی حامد؛ سیدعلیرضا شکوهیان؛ مجتبی قاسمی


تحلیل اقتصادی مسئولیت تضامنی

دوره 26، شماره 102، مرداد 1402، صفحه 61-88

1048308/jlr.2022.224500.2038

محسن صفری؛ سیدساسان قدسی


تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت و حقوق مؤلف

دوره 18، شماره 71، آبان 1394، صفحه 183-206

میرقاسم جعفرزاده؛ یدالله دادگر؛ محمدعلی باقرصاد


تحلیل اقتصادی رهن اموال فکری

دوره 16، شماره 61، خرداد 1392

محمود باقری