نویسنده = محمد راسخ
ارزیابی مبانی جواز و ممنوعیت شبیه‌سازیدرمانی در ایران و ایالات‌متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.52547/jlr.2023.224781.2049

محمد راسخ؛ میرقاسم جعفرزاده؛ سیدمحمد قاری سید فاطمی؛ مهسا مشار موحد


امر اخلاقی و حق

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 19-48

10.29252/lawresearch.22.87.19

محمد راسخ؛ مائده تسخیری؛ علیرضا اسکندری؛ فائزه عامری


نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 63-85

10.22034/jlr.2018.110630.1066

محمد راسخ؛ مهناز بیات؛ سارا محمدی


نگاهی انتقادی به شکل‌گرایی در حقوق

دوره 19، شماره 74، آذر 1395، صفحه 69-84

محمد راسخ؛ سیدحمید پورسید آقایی


مفهوم مصلحت عمومی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1390

محمد راسخ؛ مهناز بیات کمیتکی


تئوری حق و حقوق بشر بین الملل

دوره 8، شماره 41، مرداد 1384

محمد راسخ


بیوتکنولوژی و انسان:مسائل و دیدگاهها

دوره 7، شماره 40، دی 1383

محمد راسخ