نویسنده = محمد راسخ
تفکیک اخلاق زیستی و حقوق زیستی

دوره 26، شماره 104، بهمن 1402، صفحه 69-101

10.48308/jlr.2023.229920.2417

محمد راسخ؛ فاطمه دومانلو


امر اخلاقی و حق

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 19-48

10.29252/lawresearch.22.87.19

محمد راسخ؛ مائده تسخیری؛ علیرضا اسکندری؛ فائزه عامری


نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 63-85

10.22034/jlr.2018.110630.1066

محمد راسخ؛ مهناز بیات؛ سارا محمدی


نگاهی انتقادی به شکل‌گرایی در حقوق

دوره 19، شماره 74، آذر 1395، صفحه 69-84

محمد راسخ؛ سیدحمید پورسید آقایی


مفهوم مصلحت عمومی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1390

محمد راسخ؛ مهناز بیات کمیتکی


تئوری حق و حقوق بشر بین الملل

دوره 8، شماره 41، مرداد 1384

محمد راسخ


بیوتکنولوژی و انسان:مسائل و دیدگاهها

دوره 7، شماره 40، دی 1383

محمد راسخ