نویسنده = محسن محبی
اِعمال تحریم های هوانوردی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.29252/jlr.2021.185047.1641

مهدی علیاری؛ محسن محبی؛ محمدجعفر قنبری جهرمی


تحول نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه و مقایسه با حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.226251.2126

عبدالرزاق موسی نتاج؛ سید حسین صفایی؛ اصغر عربیان؛ نجادعلی الماسی؛ محسن محبی


قرارداد اختیار معامله سهام در نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 63، شهریور 1392

محسن محبی؛ عیسی قلی زاده پاشا


جهان سوم، به مثابه یک نظام حقوقی بین المللی

دوره 1، شماره 9، خرداد 1370

نو هایونگ پارک؛ محسن محبی