کلیدواژه‌ها = ایران
چالش‌های امنیت و آزادی در دانشگاه‌های‌ ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.224346.2029

جواد محمودی


بررسی حقوقی قراردادهای امتیازی جهت اجرای عملیات توسط شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 143-170

10.29252/jlr.2022.184757.1586

حمیدرضا افشاری؛ عباس کاظمی نجف آبادی؛ علی امامی میبدی


چالش های دفاع در حقوق کیفری ایران

دوره 23، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 303-326

10.22034/jlr.2018.111868.1090

نادر دیوسالار؛ علی نجفی توانا


مطالعه تطبیقی تحولات حقوق بشری در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

دوره 20، شماره 78، شهریور 1396، صفحه 83-106

عصمت شاهمرادی؛ محمد جواد جاوید


اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران

دوره 17، شماره 66، شهریور 1393، صفحه 255-283

سیدعباس سیدی آرانی