کلیدواژه‌ها = نظارت
تعداد مقالات: 5
1. مرجع تشخیصِ اساسی بودنِ مصوبات مجلس خبرگان رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

10.22034/jlr.2020.184609.1526

امید شیرزاد


3. نظام حقوقی نشریات دانشجویی در حقوق ایران

دوره 20، شماره 78، تابستان 1396، صفحه 181-206

عباس اسدی؛ بیتا بهرامی


5. آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد

دوره 15، شماره 58، تابستان 1391

محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ جعفر شفیعی سردشت