نویسنده = اسداله یاوری
الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.29252/jlr.2021.221430.1893

علی اسماعیلی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سعیدرضا ابدی؛ اسداله یاوری


تحلیلی حقوقی بر نقش و جایگاه رسان هها در انتخابات

دوره 18، شماره 72، اسفند 1394، صفحه 201-232

اسدالله یاوری


تفکیک قوا و مشروطه گرایی، افسانه و واقعیت یک دکترین و نقدهای

دوره 13، شماره 52، آذر 1389

ژان فلیپ فلدمن؛ اسدالله یاوری


سه تفسیر از جهانی شدن حقوق نگرش انتقادی بر جهش های حقوق عمومی

دوره 11، شماره 47، تیر 1387

ماری کلرپونتورو؛ اسدالله یاوری