نویسنده = اسداله یاوری
تاثیر حقوقی انقلاب بر مفهوم قانون(مطالعه‌ی حقوقی فلسفه و تاریخ انقلاب با تمرکز بر انقلاب‌های فرانسه، انگلستان، آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.48308/jlr.2023.227757.2240

امین صدیقی نیشابور؛ اسدالله یاوری؛ محمد جلالی


تحلیلی حقوقی بر نقش و جایگاه رسان هها در انتخابات

دوره 18، شماره 72، اسفند 1394، صفحه 201-232

اسدالله یاوری


تفکیک قوا و مشروطه گرایی، افسانه و واقعیت یک دکترین و نقدهای

دوره 13، شماره 52، آذر 1389

ژان فلیپ فلدمن؛ اسدالله یاوری


سه تفسیر از جهانی شدن حقوق نگرش انتقادی بر جهش های حقوق عمومی

دوره 11، شماره 47، تیر 1387

ماری کلرپونتورو؛ اسدالله یاوری