کلیدواژه‌ها = حق
جستاری بر مفهوم عدالت اداری

دوره 22، شماره 88، اسفند 1398، صفحه 289-314

10.29252/lawresearch.22.88.289

بابک باصری


امر اخلاقی و حق

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 19-48

10.29252/lawresearch.22.87.19

محمد راسخ؛ مائده تسخیری؛ علیرضا اسکندری؛ فائزه عامری


ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 31-60

10.22034/jlr.2018.113116.

محمد روشن؛ سید علی رضوی؛ سیدمحمد رضوی؛ سیدمحمدعلی موسوی فخر


از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب

دوره 19، شماره 76، اسفند 1395، صفحه 11-36

ابراهیم بیگ‌زاده


رویکرد ارزیابی دوباره در مصاف با نظریه توازن

دوره 18، شماره 70، شهریور 1394، صفحه 169-195

مهناز بیات کمیتکی


بررسی حق و حکم در حضانت، نفقه و رجوع در طلاق

دوره 17، شماره 66، شهریور 1393، صفحه 185-209

سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی


به سویِ روزنِ چشم در حقوقِ نفسانی

دوره 16، شماره 61، خرداد 1392

حسن جعفری‌تبار


نقدهای مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها

دوره 15، شماره 58، شهریور 1391

باقر انصاری