کلیدواژه‌ها = تروریسم
علت یابی اقدامات تروریستی بر پایه نظریات جرم شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.29252/jlr.2021.224359.2032

نوروز کارگری


رابطه میان تروریسم و مخاصمات مسلحانه؛ با نگاهی به وضعیت افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.52547/jlr.2022.224025.2008

مصطفی فضائلی


پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 67-94

10.29252/jlr.2021.221353.1887

باقر شاملو؛ فرهاد شاهیده


تروریسم: نقض یا استثنای در حال ظهور اصل مصونیت قضایی دولت

دوره 16، شماره 63، شهریور 1392

محسن عبدالهی؛ حسین خلف رضایی