نویسنده = پرویز ساورایی
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل حقوقی جنبه های ثبوتی و اثباتی انتساب داده پیام در قانون تجارت الکترونیک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

10.29252/jlr.2021.220345.1828

پرویز ساورایی


4. تحلیل حقوقی سند الکترونیک

دوره 17، شماره 68، زمستان 1393

پرویز ساورایی


6. نقدی بر قانون تجارت الکترونیک

دوره 15، شماره 60، زمستان 1391

پرویز ساورایی


8. شرایط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی

دوره 3، شماره 31-32، بهار 1379

پرویز ساورایی