کلیدواژه‌ها = ویروس کرونا
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر ویروس کرونا بر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت-ها با تکیه بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 329-357

10.22034/jlr.2020.185093.1647

محمد سلطانی؛ نیکا باغستانی؛ فائزه سادات بهشتی روی


3. بررسی حقوقی نحوه علمکرد و مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از بحران کووی-19

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 385-411

10.22034/jlr.2020.184981.1618

مصطفی مظفری؛ مرتضی میرزایی مقدم