نویسنده = میرقاسم جعفرزاده
تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت و حقوق مؤلف

دوره 18، شماره 71، آبان 1394، صفحه 183-206

میرقاسم جعفرزاده؛ یدالله دادگر؛ محمدعلی باقرصاد


تحلیل رقابتی امتناع از صدور مجوز بهره برداری از حقوق آفرینش های فکری

دوره 15، شماره 60، اسفند 1391

میرقاسم جعفرزاده؛ سوده ناطق نوری


قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، اردیبهشت 1391

میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری


تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فناوری

دوره 14، شماره 55، آذر 1390

میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری


نظام بین المللی ثبت اختراع : زمینه ها و ضرورت ها

دوره 9، شماره 44، دی 1385

میرقاسم جعفرزاده؛ اصغر محمودی


شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و ادره ثبت اختراعات

دوره 8، شماره 42، اسفند 1384

میرقاسم جعفرزاده؛ اصغر محمودی


حسن نیت در قراردادهای بین المللی :قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی

دوره 8، شماره 41، مرداد 1384

میر قاسم جعفر زاده؛ حسین سیمائی صراف