موضوعات = حقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ)
تأثیرات و نوآوری‌های مُتقابل حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری در توسعه و تحول حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.230253.2429

میثم نوروزی؛ غلام علی عبداله زاده


حقوق بین الملل در سرزمین عجایب؛ عملیات های سایبری در دریای سرزمینی و دریای آزاد در پرتو دستورالعمل تالین 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.231191.2471

شهرام زرنشان؛ موسی کرمی؛ ریحانه زندی


بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان‌ملل متحد

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 11-40

10.29252/jlr.2022.221941.1911

سعید رجبی؛ سید باقر میر عباسی؛ سهراب صلاحی


صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات جنگی در اوکراین

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 247-272

10.22034/jlr.2020.184699.1548

پیمان نمامیان؛ منوچهر توسلی نائینی