موضوعات = حقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ)
تعداد مقالات: 8
1. بررسی قابلیت اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی نسبت به گروه های مسلح فراملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.29252/jlr.2021.222104.1918

حسن صیادی؛ حسام الدین لسانی


3. صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات جنگی در اوکراین

دوره 24، شماره 93، بهار 1400، صفحه 247-272

10.22034/jlr.2020.184699.1548

پیمان نمامیان؛ منوچهر توسلی نائینی