کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
ایضاحی بر عدم تکوین دولت مدرن در افغانستان و تاثیر آن بر مساله حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.29252/jlr.2021.185289.1709

شهریار نبوی؛ مهناز بیات کمیتکی


ابعاد حقوقی فناوری تعیین جنسیت جنین: افق‌های قانونگذاری (با نگاهی بر قوانین کشورها و قواعد بین‌المللی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.52547/jlr.2022.228786.2313

نوید زمانه قدیم؛ شایان حاضری


تأثیرات و نوآوری‌های مُتقابل حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری در توسعه و تحول حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.230253.2429

میثم نوروزی؛ غلام علی عبداله زاده


تاثیر بلاکچین در تحولات حاکم بر آزادی بیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.231340.2478

امیر جوادی


پیوند خیابان و دموکراسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.231664.2491

سمانه رحمتی فر


ابعاد و چالش‌های حقوق بشری مقابله با کووید 19

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 53-91

10.29252/jlr.2022.226840.2178

باقر انصاری


آزادی بیان و تحریک به تبعیض نژادی

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 161-184

10.22034/jlr.2020.184012.1383

باقر انصاری؛ سیده مهلا امامی الطریقی


نسبت حق تعیین سرنوشت و دموکراسی از منظر حقوق بین الملل

دوره 23، شماره 89، خرداد 1399، صفحه 217-242

10.52547/lawresearch.23.89.217

غلامعلی قاسمی؛ امینه مویدیان


حق بر داشتن سواد رسانه ای؟

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 327-352

10.29252/lawresearch.22.86.327

مهناز بیات کمیتکی؛ زین العابدین یزدان پناه


خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت

دوره 22، شماره 85، خرداد 1398، صفحه 121-146

10.29252/lawresearch.22.85.121

حاتم صادقی زیازی (نویسنده مسئول)؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ مهدی علیزاده


معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 139-163

10.22034/jlr.2018.101590.1001

سید قاسم زمانی؛ محمد مهدی شامانی


مطالعه تطبیقی تحولات حقوق بشری در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

دوره 20، شماره 78، شهریور 1396، صفحه 83-106

عصمت شاهمرادی؛ محمد جواد جاوید


کارآیی حق وتو در پیشگیری از نقض حقوق بشر با تاکید بر مناقشه فلسطین

دوره 20، شماره 78، شهریور 1396، صفحه 107-130

عبدالصمد دولاح؛ میرشهبیز شافع


رویکردی عدلیه‌ای به نظریه مقاصد و پیامدهای حقوق بشری

دوره 19، شماره 75، خرداد 1395، صفحه 11-38

سید محمد قاری سید فاطمی


نقض حقوق بشر و جدایی‌طلبی اقلیت‌ها در پرتو حق تعیین سرنوشت

دوره 17، شماره 65، خرداد 1393، صفحه 139-160

رضا اسلامی؛ سید رسول قریشی


نقدهای مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها

دوره 15، شماره 58، شهریور 1391

باقر انصاری


حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار

دوره 12، شماره 50، آذر 1388

گودرز افتخار جهرمی