کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تعداد مقالات: 17
1. لزوم بازخوانی مفهوم حقوق بنیادین بشر به عنوان قاعدۀ آمرۀ بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.22034/jlr.2021.220239.1817

احمدحنیف حنیف؛ محمد جلالی


2. ایضاحی بر عدم تکوین دولت مدرن در افغانستان و تاثیر آن بر مساله حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.29252/jlr.2021.185289.1709

شهریار نبوی؛ مهناز بیات کمیتکی


3. آزادی بیان و تحریک به تبعیض نژادی

دوره 23، شماره 91، پاییز 1399، صفحه 161-184

10.22034/jlr.2020.184012.1383

باقر انصاری؛ سیده مهلا امامی الطریقی


6. نسبت حق تعیین سرنوشت و دموکراسی از منظر حقوق بین الملل

دوره 23، شماره 89، بهار 1399، صفحه 217-242

10.29252/lawresearch.23.89.217

غلامعلی قاسمی؛ امینه مویدیان


8. حق بر داشتن سواد رسانه ای؟

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 327-352

10.29252/lawresearch.22.86.327

مهناز بیات کمیتکی؛ زین العابدین یزدان پناه


9. خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت

دوره 22، شماره 85، بهار 1398، صفحه 121-146

10.29252/lawresearch.22.85.121

حاتم صادقی زیازی (نویسنده مسئول)؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ مهدی علیزاده


10. معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 139-163

10.22034/jlr.2018.101590.1001

سید قاسم زمانی؛ محمد مهدی شامانی


11. مطالعه تطبیقی تحولات حقوق بشری در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

دوره 20، شماره 78، تابستان 1396، صفحه 83-106

عصمت شاهمرادی؛ محمد جواد جاوید


12. کارآیی حق وتو در پیشگیری از نقض حقوق بشر با تاکید بر مناقشه فلسطین

دوره 20، شماره 78، تابستان 1396، صفحه 107-130

عبدالصمد دولاح؛ میرشهبیز شافع


13. رویکردی عدلیه‌ای به نظریه مقاصد و پیامدهای حقوق بشری

دوره 19، شماره 75، بهار 1395، صفحه 11-38

سید محمد قاری سید فاطمی


15. نقدهای مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها

دوره 15، شماره 58، تابستان 1391

باقر انصاری


17. حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار

دوره 12، شماره 50، پاییز 1388

گودرز افتخار جهرمی