موضوعات = حقوق خصوصی
قبولی شخص ثالث در در اسناد تجاری

دوره 23، شماره 90، شهریور 1399، صفحه 235-261

10.29252/lawresearch.23.90.235

حمید میری؛ حسین کاویار


موقعیت و اعتبار شمّ قضایی در تصمیم‌گیری‌های قضات

دوره 23، شماره 90، شهریور 1399، صفحه 289-314

10.29252/lawresearch.23.90.289

امیرعباس بزرگمهر؛ مهدی ناصری دولت آبادی


اوصاف قرارداد با داور

دوره 23، شماره 90، شهریور 1399، صفحه 341-358

10.29252/lawresearch.23.90.341

محسن سلیمی؛ بهنام انصافی آذر


تهاتر قضایی

دوره 23، شماره 90، شهریور 1399، صفحه 407-430

10.29252/lawresearch.23.90.407

جمشید یحیی پور (نویسنده مسئول)؛ علی محمد زاده


بررسی حقوقی نحوه علمکرد و مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از بحران کووی-19

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 385-411

10.22034/jlr.2020.184981.1618

مصطفی مظفری؛ مرتضی میرزایی مقدم


تحلیل وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا ذیل معاذیر موجه عدم اجرای تعهدات قراردادی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 459-487

10.22034/jlr.2020.185064.1636

مهدی نیازآبادی؛ نرگس انصاری


آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری

دوره 23، شماره 89، خرداد 1399، صفحه 85-107

10.52547/lawresearch.23.89.85

محسن صفری؛ محمدرضا شاهینی


حقوق تطبیقی در دادگاه: مطالعه پیوند قضایی در حقوق خصوصی

دوره 23، شماره 89، خرداد 1399، صفحه 137-169

10.52547/lawresearch.23.89.137

حسنا حاج نجفی؛ امیر صادقی نشاط


وضعیت حقوقی اسقاط حق ارث از سوی وراث

دوره 22، شماره 88، اسفند 1398، صفحه 159-178

10.29252/lawresearch.22.88.159

علیرضا عالی پناه؛ محبوب خدایی


ضمانت اجراهای حقوق تصویری ستارگان در حقوق ایران

دوره 22، شماره 88، اسفند 1398، صفحه 261-288

10.29252/lawresearch.22.88.261

فیض الله جعفری؛ مهرناز مختاری


آثار غیرمالی تدلیس در باروری‌های پزشکی

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 79-100

10.29252/lawresearch.22.87.79

محسن صفری؛ فائزه آخوندی


تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 303-328

10.29252/lawresearch.22.87.303

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری