موضوعات = حقوق اقتصادی
تعداد مقالات: 8
1. دیدگاه اخلاقی – التزامی یا دیدگاه ابزاری در حقوق قرارداد: یک تحلیل اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1396

10.22034/jlr.2018.111753.1058

علیرضا ایمانی پیرآغاج؛ محمد روشن


2. تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن

دوره 23، شماره 91، پاییز 1399، صفحه 11-35

10.22034/jlr.2018.144940.1211

گودرز افتخار جهرمی؛ محمد رضا صاحبی پسندیده


3. کرونا و کارتابع

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 199-213

10.22034/jlr.2020.185084.1645

سعیدرضا ابدی


5. توافقات کنترل در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر

دوره 22، شماره 88، زمستان 1398، صفحه 201-228

10.29252/lawresearch.22.88.201

محمد سلطانی؛ محمدطاهر اعظم پور


6. بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 49-78

10.29252/lawresearch.22.87.49

محمد روشن؛ مصطفی مظفری؛ هانیه میرزایی


7. خسارات حداقلی: مانعی برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها در حقوق ایران

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 165-190

10.22034/jlr.2018.130442.1167

عبدالهادی وحیدی فردوسی؛ شهرزاد حدادی


8. گارانتی از منظر حقوق اقتصادی

دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 115-138

10.22034/jlr.2018.113104.

عباس قاسمی حامد؛ شهرزاد حدادی؛ شیوا عبدالله زاده ثانی