موضوعات = حقوق اقتصادی
تحلیل اقتصادی تکمیل قراردادها در جریان دادرسی در پرتو حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.29252/jlr.2021.222360.1932

محمد جوان مفرد؛ حسن بادینی


اصول حاکم بر دادرسی مدنی الکترونیکی و چالش های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.29252/jlr.2021.117898.1114

بهنام حبیبی درگاه


خوانش سیاستهای رقابتی در بازارهای جهانی انرژی با رویکرد کنترل رویه های ضدرقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.29252/jlr.2022.224711.2045

مهدی ملائی


رویکردهای اقتصادی به تفسیر متون و مقایسه آن‌ها با دیدگاه‌های اصالۀ‌الظهوری و مقاصدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.52547/jlr.2023.226900.2186

سیدعلیرضا شکوهیان؛ مجتبی قاسمی


سندباکس تنظیمی و چالش‌های آن در نظام حقوقی ایران

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 169-192

10.52547/jlr.2023.228521.2297

محمد حسین زارعی؛ حامد ادریسیان


فقدان رقابت کارآمد در معاملات عمومی و شکست بازار

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 291-216

10.29252/jlr.2021.222473.1939

زهرا بابائی؛ محمود فرد کاردل؛ اسماعیل مصطفائی


تنظیم‌گری بهینه اقتصادی در حوزه‌ی سکوهای اینترنتی

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 267-294

10.29252/jlr.2021.185051.1633

مجتبی قاسمی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی


تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 11-35

10.22034/jlr.2018.144940.1211

گودرز افتخار جهرمی؛ محمد رضا صاحبی پسندیده


کرونا و کارتابع

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 199-213

10.22034/jlr.2020.185084.1645

سعیدرضا ابدی


توافقات کنترل در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر

دوره 22، شماره 88، اسفند 1398، صفحه 201-228

10.29252/lawresearch.22.88.201

محمد سلطانی؛ محمدطاهر اعظم پور


بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 49-78

10.29252/lawresearch.22.87.49

محمد روشن؛ مصطفی مظفری؛ هانیه میرزایی


گارانتی از منظر حقوق اقتصادی

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1397، صفحه 115-138

10.22034/jlr.2018.113104.

عباس قاسمی حامد؛ شهرزاد حدادی؛ شیوا عبدالله زاده ثانی