موضوعات = حقوق اقتصادی
تعداد مقالات: 12
1. فقدان رقابت کارآمد در معاملات عمومی و شکست بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.29252/jlr.2021.222473.1939

زهرا بابائی؛ محمود فرد کاردل؛ اسماعیل مصطفائی


2. تحلیل اقتصادی تکمیل قراردادها در جریان دادرسی در پرتو حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.29252/jlr.2021.222360.1932

محمد جوان مفرد؛ حسن بادینی


3. مداخلات دولت در کنترل تصادفات رانندگی در پرتو نظریه تنظیم گری واکنشی مشارکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.29252/jlr.2021.222181.1920

محمود وزیری؛ سعید رضا ابدی؛ مهدی هداوند


5. تنظیم‌گری بهینه اقتصادی در حوزه‌ی سکوهای اینترنتی

دوره 24، شماره 94، تابستان 1400، صفحه 267-294

10.29252/jlr.2021.185051.1633

مجتبی قاسمی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی


6. تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن

دوره 23، شماره 91، پاییز 1399، صفحه 11-35

10.22034/jlr.2018.144940.1211

گودرز افتخار جهرمی؛ محمد رضا صاحبی پسندیده


7. کرونا و کارتابع

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 199-213

10.22034/jlr.2020.185084.1645

سعیدرضا ابدی


9. توافقات کنترل در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر

دوره 22، شماره 88، زمستان 1398، صفحه 201-228

10.29252/lawresearch.22.88.201

محمد سلطانی؛ محمدطاهر اعظم پور


10. بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 49-78

10.29252/lawresearch.22.87.49

محمد روشن؛ مصطفی مظفری؛ هانیه میرزایی


11. خسارات حداقلی: مانعی برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها در حقوق ایران

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 165-190

10.22034/jlr.2018.130442.1167

عبدالهادی وحیدی فردوسی؛ شهرزاد حدادی


12. گارانتی از منظر حقوق اقتصادی

دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 115-138

10.22034/jlr.2018.113104.

عباس قاسمی حامد؛ شهرزاد حدادی؛ شیوا عبدالله زاده ثانی