موضوعات = حقوق اقتصادی
تحلیل اقتصادی قاعده «عدم مسئولیت» در حوزه حقوق پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.52547/jlr.2023.226225.2120

عباس قاسمی حامد؛ سیدعلیرضا شکوهیان؛ مجتبی قاسمی


تحلیل حقوقی اقتصادی گارانتی از منظر حقوق مصرف‌کننده خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.52547/jlr.2023.228642.2304

سمیه کاویانی؛ مهدیه صانعی


تاثیر بلاکچین در تحولات حاکم بر آزادی بیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.231340.2478

امیر جوادی


ساز و کار تأثیر حقوق بر فرایند توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.48308/jlr.2024.233552.2611

احسان موهبتی؛ مجتبی قاسمی


سندباکس تنظیمی و چالش‌های آن در نظام حقوقی ایران

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 169-192

10.52547/jlr.2023.228521.2297

محمد حسین زارعی؛ حامد ادریسیان


فقدان رقابت کارآمد در معاملات عمومی و شکست بازار

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 291-216

10.29252/jlr.2021.222473.1939

زهرا بابائی؛ محمود فرد کاردل؛ اسماعیل مصطفائی


تنظیم‌گری بهینه اقتصادی در حوزه‌ی سکوهای اینترنتی

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 267-294

10.29252/jlr.2021.185051.1633

مجتبی قاسمی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی


تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 11-35

10.22034/jlr.2018.144940.1211

گودرز افتخار جهرمی؛ محمد رضا صاحبی پسندیده


کرونا و کارتابع

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 199-213

10.22034/jlr.2020.185084.1645

سعیدرضا ابدی


توافقات کنترل در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر

دوره 22، شماره 88، اسفند 1398، صفحه 201-228

10.29252/lawresearch.22.88.201

محمد سلطانی؛ محمدطاهر اعظم پور


بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 49-78

10.29252/lawresearch.22.87.49

محمد روشن؛ مصطفی مظفری؛ هانیه میرزایی


گارانتی از منظر حقوق اقتصادی

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1397، صفحه 115-138

10.22034/jlr.2018.113104.

عباس قاسمی حامد؛ شهرزاد حدادی؛ شیوا عبدالله زاده ثانی