موضوعات = حقوق معاهدات بین الملل
جذب و اجرای معاهدات بین المللی در نظام حقوقی افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.52547/jlr.2023.226704.2160

فضل احمد احمدی؛ محسن عبداللهی


پارادایم رفتاری شورای امنیت در مقابله با تروریسم در بستر ماده 51 منشور؛ از القاعده تا داعش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.230509.2447

حمیدرضا اکبرپور؛ شهاب شریفی؛ الماس اسلامی


جایگاه حقوق بین الملل عرفی در تفسیر معاهدات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.233293.2600

محمود حجار؛ سید قاسم زمانی


بررسی ضرورت بازبینی حقوق بین الملل درنظم نوین جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.234874.2688

محمد امین کوشا؛ امیر ساعد وکیل


وضعیت حقوقی آوارگان داخلی در حقوق بین الملل

دوره 26، شماره 104، بهمن 1402، صفحه 367-393

10.52547/jlr.2023.185141.1674

ارغوان قبادی لنگرودی؛ فاطمه کیهانلو


معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 11-57

10.22034/jlr.2020.185072.1639

ابراهیم بیگ زاده؛ سیدمحمد قاری سید فاطمی؛ سید هادی محمودی؛ محمدحسین لطیفیان


بحران کرونا و عدم امکان اجرای معاهدات بین المللی از سوی دولتها

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 437-457

10.22034/jlr.2020.185121.1657

راحله سید مرتضی حسینی


اجرای موقت معاهدات در حقوق بین الملل

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 151-178

10.29252/lawresearch.22.87.151

محسن عبدالهی؛ فرهاد درهمی


مدل اشمیتی حقوق بین‌الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی

دوره 22، شماره 85، خرداد 1398، صفحه 61-96

10.29252/lawresearch.22.85.61

سید محمد قاری سید فاطمی؛ مریم حاجی‌عرب


ارزیابی مشروعیت آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی در حقوق بین الملل

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1397، صفحه 363-387

10.22034/jlr.2018.120912.1135

سید هادی محمودی؛ عارفه راستگو افخم