موضوعات = حقوق معاهدات بین الملل
تعداد مقالات: 11
1. چالش های معاهده منشور انرژی، ربع قرن پس از تصویب آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

10.22034/jlr.2020.184644.1534

میر شهبیز شافع


2. تحلیل روش استدلال دیوان بین المللی دادگستری در پذیرش ایراد مقدماتی دوم آمریکا در قضیه «برخی از اموال ایران»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.29252/jlr.2021.184870.1596

نرگس انصاری؛ محسن عبداللهی


3. تاثیر سازمان ملل متحد در توسعه جایگاه حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی

دوره 23، شماره 91، پاییز 1399، صفحه 185-212

10.22034/jlr.2020.149874.1240

حسن صالح مجد؛ سید قاسم زمانی؛ مسعود علیزاده


5. معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 11-57

10.22034/jlr.2020.185072.1639

ابراهیم بیگ زاده؛ سیدمحمد قاری سید فاطمی؛ سید هادی محمودی؛ محمدحسین لطیفیان


6. بحران کرونا و عدم امکان اجرای معاهدات بین المللی از سوی دولتها

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 437-457

10.22034/jlr.2020.185121.1657

راحله سید مرتضی حسینی


8. اجرای موقت معاهدات در حقوق بین الملل

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 151-178

10.29252/lawresearch.22.87.151

محسن عبدالهی؛ فرهاد درهمی


9. مدل اشمیتی حقوق بین‌الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی

دوره 22، شماره 85، بهار 1398، صفحه 61-96

10.29252/lawresearch.22.85.61

سید محمد قاری سید فاطمی؛ مریم حاجی‌عرب