موضوعات = حقوق خصوصی
انصراف از طلاق توافقی (بررسی تحلیلی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و 1391)

دوره 24، شماره 96، بهمن 1400، صفحه 291-308

10.22034/jlr.2020.185290.1710

علیرضا عالی پناه؛ جواد پیری؛ فائزه کاوسی


بررسی تعارض منافع سهامداران بانک با رویکرد حاکمیت شرکتی

دوره 24، شماره 96، بهمن 1400، صفحه 360-387

10.29252/jlr.2021.185115.1659

زینب نوابی مقدم؛ علی زارع؛ احمد یوسفی صادقلو؛ جعفر جمالی


دکترین‌ حقوقی آمریکا در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط‌زیست

دوره 24، شماره 95، آبان 1400، صفحه 355-379

10.22034/jlr.2020.184935.1608

بابک صادقی؛ علیرضا لطفی دودران؛ مظفر باشکوه


تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 11-32

10.22034/jlr.2020.176666.1346

سیدحسین صفائی؛ محمد هادی جواهر کلام؛ رضا خودکار؛ پرویز رحمتی


موارد و عوامل سقوط ایجاب در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 215-238

10.22034/jlr.2019.171661.1336

سیدغلامرضا آل عقیل؛ علیرضا حسنی؛ مریم آقایی بجستانی


تبعات منفی فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 399-418

10.29252/jlr.2021.185183.1678

مجید رهائی؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ مهدی فلاح خاریکی


منطق حاکم بر تعارض قوانین در داوری‌های تجاری بین المللی و تنافی ادله در اصول فقه

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 11-34

10.52547/jlr.24.93.11

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ مهدی نیازآبادی


بررسی مفهوم مصرف کننده در بورس اوراق بهادار

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 119-142

10.22034/jlr.2019.169469.1320

عباس قاسمی حامد؛ یوسف براری چناری


نظریه تملیک یا نظریه تعهد

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 215-246

10.22034/jlr.2020.185291.1711

جلیل قنواتی


صلاحیت شوراهای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم

دوره 23، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 97-120

10.22034/jlr.2019.158827.1284

خیراله هرمزی؛ عبدالجلیل سالاری؛ محمد رضا پاسبان


نظریه عمومی تعذر: رهیافتی منسجم از قواعد حقوقی

دوره 23، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 171-197

10.22034/jlr.2021.220448.1826

منصور امینی؛ رضا باستانی نامقی


نقش ارتباط در صحت توافق انتخاب دادگاه

دوره 23، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 357-384

10.22034/jlr.2020.183983.1367

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری


سرمایه‌گذاری ثالث در داوری تجاری بین المللی(TPF)

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 35-60

10.22034/jlr.2020.184925.1606

عباس کریمی؛ مجید قربانی زلیخائی


تحلیل حقوقی تاثیر «جنسیت بیمه شده» در «سن بازنشستگی» در پرتو اسناد بین المللی

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 303-330

10.22034/jlr.2020.185305.1714

نسرین طباطبائی حصاری؛ هاجر آذری؛ فاطمه زهرا نادری افوشته