موضوعات = حقوق تجارت بین الملل
تعداد مقالات: 25
1. رابطه‌ی سببیت بین افشای اطلاعات و انعقاد قرارداد بیمه‌ی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

10.22034/jlr.2019.141507.1198

آقای دکتر منصور امینی؛ مجتبی محمدی


2. هیأت حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‏المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

10.22034/jlr.2019.130065.1159

صدیقه فهیمی؛ محمود مصطفوی کاشانی


3. کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

10.22034/jlr.2020.184003.1390

نوید رهبر؛ محسن معصومی مهر؛ مجتبی قاسمی


4. استقلال و بی طرفی داور در داوری های بین المللی با تکیه بر آرای قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1399

10.22034/jlr.2020.184771.1569

همایون مافی؛ بهزاد قوامی


5. چالش‌های حمایت اجرایی از سازش‌نامه‌های منعکس در رای داوری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون نیویورک 1958

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

10.29252/jlr.2021.185350.1727

رضا معبودی نیشابوری؛ سید علیرضا رضایی


6. بانک پذیری و الزامات حقوقی آن در الگوی تامین‌مالی پروژه محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.29252/jlr.2021.202682.1800

شادى کسنوى؛ مجید غمامی


7. علل، اسباب و نوع شناسی اختلافات در قراردادهای نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.29252/jlr.2021.221413.1891

محمودرضا فیروزمند؛ انسیه مهاجری


8. آیا قراردادها کرونا می گیرند؟: بررسی معافیت از مسئولیت قراردادهای بین المللی در عصر کرونا از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 – وین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/jlr.2022.224222.2022

حسین کاویار؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


9. اعمال فراسرزمینی قوانین و مقررات در گروه شرکتهای تجاری و بررسی مبانی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.29252/jlr.2022.185442.1761

سمیرا سلیمان زاده؛ سید نصراله ابراهیمی


11. بررسی تطبیقی ماهیت ضمانت نامه های بانکی در پرتو اصل استقلال

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 115-140

10.29252/jlr.2021.221789.1906

محمدمهدی الشریف؛ محمود جلالی؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ علیرضا رضائیان


16. ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 59-89

10.22034/jlr.2020.185014.1626

مهراب داراب پور؛ مریم داراب پور


21. معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 139-163

10.22034/jlr.2018.101590.1001

سید قاسم زمانی؛ محمد مهدی شامانی


24. حقوق هوایی تاملی در مفهوم و اوصاف

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1397، صفحه 337-362

10.22034/jlr.2018.127133.1148

مجتبی اشراقی آرانی؛ میلاد صادقی


25. معیارهای انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی

دوره 20، شماره 80، بهمن 1396، صفحه 259-282

10.22034/jlr.2018.111098.1084

محمد سلطانی؛ مهسا لسانی