موضوعات = حقوق تجارت بین الملل
کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

10.22034/jlr.2020.184003.1390

نوید رهبر؛ محسن معصومی مهر؛ مجتبی قاسمی


علل، اسباب و نوع شناسی اختلافات در قراردادهای نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.29252/jlr.2021.221413.1891

محمودرضا فیروزمند؛ انسیه مهاجری


آیا قراردادها کرونا می گیرند؟: بررسی معافیت از مسئولیت قراردادهای بین المللی در عصر کرونا از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 – وین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/jlr.2022.224222.2022

حسین کاویار؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


شرط داوری در قرارداد حمل هوایی کالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.225261.2075

میلاد soltani؛ بهرام تقی پور؛ علیرضا صالحی فر


اعمال فراسرزمینی قوانین و مقررات در گروه شرکتهای تجاری و بررسی مبانی آن

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 35-68

10.29252/jlr.2022.185442.1761

سید نصراله ابراهیمی؛ سمیرا سلیمان زاده


راهکارهای جبران خسارت تجاری در اسناد و رویه سازمان تجارت جهانی با تاکید بر اقدامات حفاظتی و ضد دامپینگ

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 397-419

10.22034/jlr.2022.184131.1451

سمیه سادات میری لواسانی؛ حاتم صادقی زیازی؛ علی صادقی؛ مهدی علیزاده


بررسی تطبیقی ماهیت ضمانت نامه های بانکی در پرتو اصل استقلال

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 115-140

10.29252/jlr.2021.221789.1906

محمدمهدی الشریف؛ محمود جلالی؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ علیرضا رضائیان


ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 59-89

10.22034/jlr.2020.185014.1626

مهراب داراب پور؛ مریم داراب پور


معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 139-163

10.22034/jlr.2018.101590.1001

سید قاسم زمانی؛ محمد مهدی شامانی