موضوعات = حقوق تجارت بین الملل
آیا قراردادها کرونا می گیرند؟: بررسی معافیت از مسئولیت قراردادهای بین المللی در عصر کرونا از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 – وین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/jlr.2022.224222.2022

حسین کاویار؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


هیأت حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‏المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/jlr.2019.130065.1159

صدیقه فهیمی؛ محمود مصطفوی کاشانی


ره گیری مفهوم و جایگاه "مراقبت مقتضی" در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.232359.2540

سید محمد حسینی؛ محمد حبیبی مجنده


شرط داوری در قرارداد حمل هوایی کالا

دوره 26، شماره 101، خرداد 1402، صفحه 305-332

10.48308/jlr.2022.225261.2075

میلاد سلطانی؛ بهرام تقی پور؛ علیرضا صالحی فر


کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 239-264

10.22034/jlr.2020.184003.1390

نوید رهبر؛ محسن معصومی مهر؛ مجتبی قاسمی


علل، اسباب و نوع شناسی اختلافات در قراردادهای نفتی

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 341-367

10.29252/jlr.2021.221413.1891

انسیه مهاجری؛ محمودرضا فیروزمند


اعمال فراسرزمینی قوانین و مقررات در گروه شرکتهای تجاری و بررسی مبانی آن

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 35-68

10.29252/jlr.2022.185442.1761

سید نصراله ابراهیمی؛ سمیرا سلیمان زاده


راهکارهای جبران خسارت تجاری در اسناد و رویه سازمان تجارت جهانی با تاکید بر اقدامات حفاظتی و ضد دامپینگ

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 397-419

10.22034/jlr.2022.184131.1451

سمیه سادات میری لواسانی؛ حاتم صادقی زیازی؛ علی صادقی؛ مهدی علیزاده


بررسی تطبیقی ماهیت ضمانت نامه های بانکی در پرتو اصل استقلال

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 115-140

10.29252/jlr.2021.221789.1906

محمدمهدی الشریف؛ محمود جلالی؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ علیرضا رضائیان