موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
تعداد مقالات: 36
1. وجه التزام در حقوق ایران با رویکرد فقه و رویه قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398

10.22034/jlr.2019.184179.1430

یوسف یعقوبی محمود آبادی


2. اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22034/jlr.2020.185010.1627

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور


3. مبانی و جلوه های قضازدایی پلیسی در نظام حقوق کیفری انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22034/jlr.2020.184186.1433

حسن رودسرابی؛ نسرین مهرا


4. پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.29252/jlr.2021.221353.1887

فرهاد شاهیده؛ باقر شاملو


7. واکاوی چالش های حقوقی شبهات ناظر به رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی

دوره 24، شماره 93، بهار 1400، صفحه 303-324

10.29252/jlr.2021.185312.1717

هوشنگ آبروشن؛ علیرضا سایبانی؛ حسین غلامی؛ بهزاد رضوی فرد


9. امکان‌سنجی فقهی تعیین میزان دیه اقلیت‌های دینی با توجه به حکم حکومتی

دوره 23، شماره 92، زمستان 1399، صفحه 247-270

10.22034/jlr.2020.184282.1460

فضل الله رنجبر؛ محمدکاظم قاضی زاده؛ محمدکاظم رحمان ستایش


10. چالش های دفاع در حقوق کیفری ایران

دوره 23، شماره 92، زمستان 1399، صفحه 303-326

10.22034/jlr.2018.111868.1090

نادر دیوسالار؛ علی نجفی توانا


11. حقوق کیفری ایران در سنجه آموزه های جرم شناسی فمینیسم پست مدرن

دوره 23، شماره 92، زمستان 1399، صفحه 327-356

10.22034/jlr.2021.184307.1463

فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی


13. خشونت جنسیِ علیه زنان در نظام تقنینیِ ایران و افغانستان؛ از به ستوه‌آوری جنسی تا تجاوز

دوره 23، شماره 91، پاییز 1399، صفحه 351-376

10.22034/jlr.2020.184836.1588

سودابه رضوانی؛ اعظم مهدوی پور؛ عبدالمتین منیب


15. وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران

دوره 23، شماره 90، تابستان 1399، صفحه 359-382

10.29252/lawresearch.23.90.359

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور


17. مسوولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 143-161

10.22034/jlr.2020.185074.1640

نسرین مهرا


18. اصول اجراء کیفر زندان پس از شیوع ویروس کووید19(کرونا)

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 277-301

10.22034/jlr.2020.185114.1656

امیرحسن نیازپور


19. جرایم محیط زیستی ناشی از کوویدـ19: جلوه‌ها و کاستی‌ها

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 303-328

10.22034/jlr.2020.184965.1614

مهدی صبوری پور؛ اصغر احمدی


25. فرضیه حقوق کیفری منطقی

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 101-126

10.29252/lawresearch.22.87.101

جعفر کوشا؛ علی پورحسن سنگری