موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
وجه التزام در حقوق ایران با رویکرد فقه و رویه قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398

10.22034/jlr.2019.184179.1430

یوسف یعقوبی محمود آبادی


شاخص های تعیین کیفرهای اصلاح مدار با محوریت آموزش محکومان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.29252/jlr.2021.222327.1929

رضا خانمیرزایی؛ مسعود حیدری؛ محمود اشرافی؛ علی یوسف زاده


تبیین تئوریک پاسخ به جرائم حکومتی در پرتو مولفه‌های حکمرانی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.29252/jlr.2021.223723.1995

نبی اله غلامی


علت یابی اقدامات تروریستی بر پایه نظریات جرم شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.29252/jlr.2021.224359.2032

نوروز کارگری


جرایم مرتبط در حقوق کیفری ایران : چالش ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.29252/jlr.2022.224573.2040

مرتضی جمشیدی؛ محمدابراهیم شمس ناتری


کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ «حقِ بر باز پروری»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.29252/jlr.2022.226641.2152

محمدرضا عدالتخواه؛ اکبر وروایی؛ محمدجواد جعفری


نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.29252/jlr.2022.227031.2214

مهدی موسی زاده کوفی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ باقر شاملو؛ فیروز محمودی جانکی


مدل بدون مانع تحقیقات مقدماتی در ایران، بررسی تطبیقی با نظارت قضایی شعبه پیش‌دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.29252/jlr.2022.222240.1925

ایمان یوسفی؛ سعید یوسفی


پیشگیری از جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.224116.2016

امیر کیانی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی


مشکلات زنان بزه‌دیده جرم سرقت در فرایند دادرسی کیفری مطالعه موردی دادسرای ناحیه 15 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.227069.2211

حسین خاکساری نوری؛ نسرین مهرا


کیفرگرایی اولیای دم بر اساس چگونگی و شرایط پیرامونی قتل عمد (تحلیل موردی پرونده های قتل عمد در استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.226323.2134

شقایق اکبری؛ قاسم قاسمی؛ نسرین مهرا؛ محمدعلی مهدوی ثابت


کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ (حقِ بر باز پروری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.228028.2259

اکبر وروایی؛ محمدرضا عدالتخواه؛ محمدجواد جعفری


سرقت ادبی در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.52547/jlr.2022.184369.1479

احسان تیربندپی؛ ابوالحسن شاکری


کاهش جمعیت کیفری ره آورد مشاغل انتقالی و اشتغال یارانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.52547/jlr.2022.228259.2277

فتاحه تیموری؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری


امکان سنجی شمول قواعد امحاء بر ماینرها (دستگاه استخراج رمزارز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.52547/jlr.2022.228861.2317

باقر bagher؛ عارف خلیلی پاجی؛ سمیه پرهیزکاری


واکاوی نظریه های اجتماعی موثر در بروز قتل های سریالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

10.52547/jlr.2022.225327.2077

فرزین افروز؛ امیررضا محمودی؛ وحید زارعی شریف؛ طیبه قدرتی سیاهمزگی


جنبه های الگوی عدالت کیفری در پاسخ به بزهکاری اطفال و نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.52547/jlr.2023.185325.1720

هوشنگ آبروشن؛ علیرضا سایبانی


بازتاب قاعدة درء درباره اقرار

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 115-146

10.52547/jlr.2023.229458.2368

عباس شیری ورنامخواستی


پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمی

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 147-182

10.29252/jlr.2022.185342.1726

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیده طاهره خبازی خادر؛ زهیر جهاندیده


بررسی جرم انگاری در حوزه ی فرهنگ و محدودیت های نظری این نوع از جرم انگاری

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 119-144

10.29252/jlr.2022.224221.2024

یزدان بخش براتی؛ حمید روستایی صدر آبادی؛ جعفر کوشا


پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 67-94

10.29252/jlr.2021.221353.1887

باقر شاملو؛ فرهاد شاهیده


تفاوت مبانی در جرم شناسی حکومتی و حکومت جرم شناسی

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 215-240

10.22034/jlr.2020.184136.1436

جلال طالبی؛ علی نجفی توانا