موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
وجه التزام در حقوق ایران با رویکرد فقه و رویه قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398

10.22034/jlr.2019.184179.1430

یوسف یعقوبی محمود آبادی


کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ «حقِ بر باز پروری»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.29252/jlr.2022.226641.2152

محمدرضا عدالتخواه؛ اکبر وروایی؛ محمدجواد جعفری


کیفرگرایی اولیای دم بر اساس چگونگی و شرایط پیرامونی قتل عمد (تحلیل موردی پرونده های قتل عمد در استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.226323.2134

شقایق اکبری؛ قاسم قاسمی؛ نسرین مهرا؛ محمدعلی مهدوی ثابت


کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ (حقِ بر باز پروری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.228028.2259

اکبر وروایی؛ محمدرضا عدالتخواه؛ محمدجواد جعفری


کاهش جمعیت کیفری ره آورد مشاغل انتقالی و اشتغال یارانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.52547/jlr.2022.228259.2277

فتاحه تیموری؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری


امکان‌سنجی احراز مسئولیت ناشی از آسیب‌های فرانسلی با مروری بر پرونده کاتانگا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.184542.1511

علیرضا مشیراحمدی؛ مهدی سیدزاده ثانی


آیین‌نامه‌ای شدن حقوق کیفری: وارونگی در پیوند ماهیت و شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.222486.1940

حسن عالی پور؛ نرجس روستا


بزه دیده شناسی ترمیمی کودکان کار با تمرکز بر تکالیف قانونی سازمان بهزیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.52547/jlr.2023.226895.2188

ابراهیم وثیقی اسدی؛ محمود حبیبی تبار؛ حسنعلی موذن زادگان


جلوهای کشف افتراقی قاچاق کالا و ارز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.48308/jlr.2023.229669.2377

ابوالفضل مژدهی پور؛ احمد رمضانی؛ علیرضا میلانی


میان کنش سیاست گذاران جنایی ایران با کانون های وکیلان دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.234599.2670

امیرحسن نیازپور


تحلیل محتوای بزه‌کاری و بزه‌دیدگی مهاجرین افغان در رُمان «افغان‌کِشی» بر مبنای آموزه‌های جرم‌شناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.230751.2458

علی مولابیگی؛ سید حسام الدین سید اصفهانی


ضمانت اجرای دادرسی در گستره ادله کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.48308/jlr.2024.233107.2588

عباس تدین


نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری

دوره 26، شماره 104، بهمن 1402، صفحه 11-36

10.29252/jlr.2022.227031.2214

مهدی موسی زاده کوفی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ باقر شاملو؛ فیروز محمودی جانکی


رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر ناظر به الزامات و محدودیت های دادرسی علنی در محاکم ملی

دوره 26، شماره 104، بهمن 1402، صفحه 37-68

10.52547/jlr.2023.227753.2244

مرتضی راسته؛ حسنعلی مؤذن زادگان؛ پیمان دولتخواه پاشاکی


مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزای ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین‌‌المللی

دوره 26، شماره 104، بهمن 1402، صفحه 188-213

10.52547/jlr.2023.229645.2376

بهرام ملک پور؛ حسن حاجی تبار فیروز جائی؛ محمد نبی پور


چالش های ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رویه قضایی

دوره 26، شماره 104، بهمن 1402، صفحه 292-310

10.52547/jlr.2023.230168.2425

مصطفی باقری؛ حسن عالی پور؛ مهدی فضلی


سرقت ادبی در حقوق کیفری ایران

دوره 26، شماره 103، آذر 1402، صفحه 79-102

10.52547/jlr.2022.184369.1479

ابوالحسن شاکری؛ احسان تیربندپی


واکاوی نظریه های اجتماعی موثر در بروز قتل های سریالی

دوره 26، شماره 103، آذر 1402، صفحه 441-458

10.52547/jlr.2022.225327.2077

فرزین افروز؛ امیررضا محمودی؛ وحید زارعی شریف؛ طیبه قدرتی سیاهمزگی


تأثیرپذیری فرآیند دادرسی کیفری از تشکیل پرونده شخصیت

دوره 26، شماره 102، مرداد 1402، صفحه 457-476

10.48308/jlr.2022.229239.2358

حیدر فتاحی؛ روح الله سپهری


جرایم مرتبط در حقوق کیفری ایران : چالش ها و راهکارها

دوره 26، شماره 101، خرداد 1402، صفحه 117-138

10.48308/jlr.2022.224573.2040

مرتضی جمشیدی؛ محمدابراهیم شمس ناتری


پیشگیری از جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی.

دوره 26، شماره 101، خرداد 1402، صفحه 387-412

10.48308/jlr.2022.224116.2016

امیر کیانی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی