موضوعات = حقوق خصوصی
مطالعه‌ی‌ تطبیقی بررسی مبانی، طرق و حدود دخالت دادرسان در قراردادهای خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.233082.2593

سارا ابراهیمی؛ جلال سلطان احمدی؛ علیرضا ایرانشاهی


ضمان قهری یا مسئولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.227795.2242

جلیل قنواتی


مفهوم و کاربرد رگولاسیون در نهاد خانواده؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.233387.2604

سیدمصطفی محقق داماد؛ مهرانگیز شاهمرادی زواره؛ اسدالله یاوری؛ غلامعلی سیفی


اصول اساسی حقوق قراردادها در نظام حقوقی کامن‌لا (با تأکید بر حقوق انگلیس و آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.232411.2544

فاطمه فرهان فر؛ جلیل قنواتی


بررسی تطبیقی مبانی و اوصاف قرارداد احتمالی در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.52547/jlr.2023.229363.2364

لقمان کیاپاشا؛ جمشید نورشرق؛ عباس پهلوان زاده؛ محمود حبیبی


تحلیل انتقادی مبانی رأی وحدت رویه 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.229734.2379

مهدیه صادقیان؛ علی ضیاء الاسلامی؛ مهدی صادقی راد


نقش حسن نیت در انتقال مالکیت با مطالعه تطبیقی درحقوق ایران، انگلیس و آلمان

دوره 26، شماره 103، آذر 1402، صفحه 11-50

10.29252/jlr.2022.223838.2005

سیدمصطفی محقق احمدآبادی(داماد)؛ سیداحمد حسینی؛ محمد عیسائی تفرشی


چالش های حقوقی کشورهای ثالث برای ورود به بازار گاز اتحادیه اروپا (مطالعه موردی ایران)

دوره 26، شماره 103، آذر 1402، صفحه 51-78

10.52547/jlr.2023.184689.1545

هادی قنبری بناب؛ محمد مهدی حاجیان؛ عباس کاظمی نجف آبادی؛ علی امامی میبدی


معیار تشخیص غیرمنصفانه بودن شروط قرارداد

دوره 26، شماره 103، آذر 1402، صفحه 135-156

10.52547/jlr.2023.227851.2249

رضا سیمبر؛ تورج نبی دوست دولت آباد


ماهیت حقوقی دارایی مجازی

دوره 26، شماره 103، آذر 1402، صفحه 157-180

10.52547/jlr.2022.228887.2319

همایون مافی؛ میثم رامشی


گذر از اماره به فرض در تعیین معیار بلوغ

دوره 26، شماره 103، آذر 1402، صفحه 265-286

10.52547/jlr.2023.227234.2222

اصغر دوستی؛ داریوش بابایی؛ محمدباقر عامری نیا


آثار امتناع از قبض موضوع حق در فقه و حقوق تطبیقی

دوره 26، شماره 103، آذر 1402، صفحه 363-384

10.52547/jlr.2023.184779.1579

عاطفه ذبیحی؛ بهزاد پورسید


بررسی امکان صدور قرارهای منع دعوی در حقوق اتحادیه اروپا، چین و ایران

دوره 26، شماره 103، آذر 1402، صفحه 413-441

10.52547/jlr.2022.228196.2273

محمدمجد کابری؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی؛ رضا معبودی نیشابوری


تحلیل اقتصادی مسئولیت تضامنی

دوره 26، شماره 102، مرداد 1402، صفحه 61-88

1048308/jlr.2022.224500.2038

محسن صفری؛ سیدساسان قدسی


نقش رسیدگی قضائی درجریان بحران بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و انگلیس

دوره 26، شماره 102، مرداد 1402، صفحه 189-224

10.48308/jlr.2022.226461.2142

زهرا محمودی؛ مهدی منتظر؛ حمیدرضا آدابی؛ عیسی خیری


رابطه اصل لزوم قراردادها با نظریه نقض قابل پیش بینی

دوره 26، شماره 101، خرداد 1402، صفحه 191-212

10.48308/jlr.2022.225260.2073

جواد حبیبی تبار؛ مسلم موحدی فر


«ملاحظه» یا «مراعات» مصلحت موکل از سوی وکیل در حقوق ایران و انگلیس

دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، اسفند 1401، صفحه 119-152

10.52547/jlr.2023.229882.2398

محمد امینی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ داوود نصر