موضوعات = حقوق خصوصی
ملاحظات حرفه ای وکیل در مذاکره به عنوان روش جایگزین حل و فصل اختلافات

دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، اسفند 1401، صفحه 181-207

10.52547/jlr.2023.229879.2397

محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ سجاد فلاحتی؛ مهدی طالقان غفاری


پژوهش تطبیقی مبانی فقهی- حقوقی مسؤولیت مدنی وکیل

دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، اسفند 1401، صفحه 241-264

10.52547/jlr.2023.229927.2411

سیامک قیاسی سررکی؛ سید حسن مبارز


لزوم استقلال نهاد وکالت و راهکارهایی برای تعامل این نهاد با قوه قضائیه

دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، اسفند 1401، صفحه 311-332

10.52547/jlr.2023.229856.2394

حسین شکریان امیری؛ فرشاد خزائی


انکار و تردید نسبت به چک‌ الکترونیکی در پرتو اصلاحات قانون صدور چک مصوب سال 1397

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 11-34

10.29252/jlr.2022.220933.1867

عباس کریمی؛ امین قاسم پور؛ سجاد شهباز قهفرخی


تاملی بر نقاط قوت و ضعف و واکاوی الزام اشخاص به طرح دعوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 35-62

10.52547/jlr.2022.228735.2307

سام محمدی؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ مهدی طالقان غفاری


جنبه‌های حقوقی جعل عمیق

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 193-218

10.52547/jlr.2022.229466.2369

مصطفی السان؛ سوور دهستانی


مبنای مسئولیت مدنی اینترنت اشیاء

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 219-245

10.52547/jlr.2023.229061.2342

علیرضا ایرانشاهی؛ اصغر محمودی؛ حسین ملکی


ارزیابی شرایط عمومی صحت قراردادهای هوشمند از منظر حقوق ایران و آمریکا

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 303-335

10.52547/jlr.2023.226492.2144

سعید نجات‌زادگان؛ محمد سلطانی


ابعاد حقوقی قطع یا ادامه درمان بیماران نباتی

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 317-339

10.29252/jlr.2021.219933.1849

ناهید صفری؛ آرتین جهانشاهی


اسقاط حق رجوع از هبه در حقوق ایران

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 395-417

10.29252/jlr.2021.221428.1890

مهدی بیکی شورکی؛ امیرمحمد صدیقیان؛ سیدجعفر هاشمی باجگانی


قرارداد با داور

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 417-437

10.29252/jlr.2022.184907.1597

محسن سلیمی؛ بهنام انصافی آذر


مبانی و چالش‌های پذیرش مدیران مستقل در راهبری شرکتی

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 145-170

10.29252/jlr.2021.185176.1676

محمدرضا پاسبان؛ رسول فرهانی


حقوق همسایگان و حقوق حیوانات آپارتمانی : کاوشی حقوقی-فقهی

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 195-214

10.29252/jlr.2022.221139.1873

پرویز باقری؛ محمد رضا رضوان طلب؛ عبدالجبار زرگوش نسب


بیمه مضاعف و تقسیم مسؤولیت میان بیمه گران

دوره 24، شماره 96، بهمن 1400، صفحه 85-112

10.29252/jlr.2021.113132.0

محسن ایزانلو؛ معصومه ناظری فینی