موضوعات = حقوق عمومی
تغییر پارادایم قانونگذاری در دوران گذار به عصر دیجیتال

دوره 26، شماره 102، مرداد 1402، صفحه 301-318

10.48308/jlr.2022.228798.2314

عاطفه مرادی اسلامی؛ مهناز بیات کمیتکی


الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات

دوره 26، شماره 101، خرداد 1402، صفحه 39-64

10.48308/jlr.2021.221430.1893

علی اسماعیلی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سعیدرضا ابدی


مسئولیت انتظامی وکلا و اصول رسیدگی به آن

دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، اسفند 1401، صفحه 37-66

10.52547/jlr.2023.228531.2298

سیدمجتبی واعظی


تحولات تاریخی مفهوم مدرن قانون اساسی

دوره 25، شماره 100، اسفند 1401، صفحه 297-328

10.29252/jlr.2021.223059.1964

فردین مرادخانی


محدوده های شناسایی حقوقی مثبت بیناجنسیتی ها

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 293-316

10.29252/jlr.2021.185538.1779

مهناز بیات کمیتکی؛ کوثر انجلاس


بررسی بایدهای اخلاقی و حقوقی در اندیشه‌ مرحوم مهدی حائری یزدی

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 373-395

10.29252/jlr.2022.185192.1686

حسین علی احمدی؛ علی اکبر دادخواه


نقش مؤلفه های ساختاری بر فساد اقتصادی

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 171-194

10.29252/jlr.2021.185503.1766

محمد اسدی نژاد جمالی؛ محمدحسین زارعی


مدل اضطراری دادرسی مدنی در روزگار کرونا

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 31-52

10.29252/jlr.2022.226831.2169

حسن محسنی


تأثیر ویروس کرونا بر دادرسی‌های کیفری؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 419-439

10.29252/jlr.2022.226834.2171

سید علیرضا میر کمالی


اپیدمی و دولت تنظیم‌گر

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 461-478

10.29252/jlr.2022.226829.2167

عرفان شمس


بایسته‌های حقوق اساسی مدیریت وضعیت‌ها یاضطراری با تأکید بر کووید 19

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 767-793

10.29252/jlr.2022.226826.2165

مسلم آقائی طوق